• 0031(0)6 26 624 414
  • h.vandijk@alethos.nl

over ons

Alethos is opgericht vanuit de gedachte dat de communicatie tussen mensen in organisaties verbeterd kan worden.

Een organisatie is voortdurend in verandering. Dat kan doordat er nieuw bloed in de organisatie komt en door nieuwe inzichten en ideeën. Wat strategisch een goed plan lijkt, valt vaak in de operatie niet (mee). Mensen kunnen weerbarstig zijn om te willen veranderen, maar heel vaak blijkt dat ze niet de taal spreken van de leiding.

Binnen een organisatie is het van belang dat medewerkers cruciale gespreken voeren. Onderzoek wijst uit dat de organisaties waar deze gesprekken worden gevoerd betere resultaten halen.

Alethos wil de verbinding leggen tussen de strategie en de operatie, door de communicatie te verbeteren met behulp van NLP en Crucial Conversations. Inzicht in de ander, zowel zakelijk als privé, geeft dat medewerkers kunnen mee veranderen in de organisatie.

Doordat Alethos ervaring heeft in het abstracte denken op strategisch niveau en met de operationele uitvoering, kan de verbinding ook op het inhoudelijke vlak gelegd worden.