• 0031(0)6 26 624 414
  • h.vandijk@alethos.nl

NLP

Wat is NLP?

Neuro Linguistisch Programeren is gericht op het veranderproces van het bewuste en onbewuste overtuigingwn van de mens in zichzelf, zijn ziektes en zijn beeld van de wereld.

Deze gedachten, waarden en overtuigingen kunnen worden “geherprogrammeerd”door middel van een palet aan technieken.

Doel

NLP wordt gebruikt om de beperkende gedachten van de mens om te zetten. Denk bijvoorbeeld  aan fobieen of het stoppen met roken. NLP levert een belangrijke bijdrage in de verbetering van relaties, zowel prive als zakelijk, door inzichten in eigen en andermans gedrag

Coaching

Coaching met behulp van NLP is altijd gericht op het behalen van het vooraf vastgestelde resultaat. Door inzicht in jezelf en de ander ben je in staat om datgene in te zetten wat nodig is om jouw resultaat te bereiken.

Geschiedenis

NLP is ontwikkeld door John Grinder en Richard Bandler. Zij bestudeerden in de jaren 70 een aantal bekende therapeuten, waaronder Virginia Satir en Milton Erickson. Deze therapeuten onderscheiden zich van anderen door het resultaat welke zij bereikten met hun clienten. Grinder en Bandler identificeerden psychologische, liguistische en gedrags karaktistieken van deze geweldige therapeuten en zagen ook hoe  clienten met enotionele problemen geidentificeerd konden worden op hun adempatronen,keuze van woorden, oogbewegen, en nog veel meer karaktistieken. Zij hebben al de incicatoren geanalyseerd en zich toegelegd op het veranderen van patronen, gedachten en gedrag.

Inmiddels is NLP bekend gemaakt door Anthony Robbins en is wereldwijd geadopeerd door managemen-tverbeter goeroes